انتشارات

دربخش انتشارات کلیه خدمات شامل:

اخذفیپا از کتابخانه ملی ، مجوز چاپ از وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، طراحی جلد ،صفحه آرایی

چاپ وصحافی انجام می پذیرد.

ضمنا " باطلاع میرساند این انتشارات چاپ ونشر 22عنوان کتاب در زمینه شعر ؛ داستان ؛ فرهنگی 

واجتماعی رادرکارنامه خود بهمراه دارد.

ad

ad

ad

ad

ad

کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت متعلق به چاپ نقش و نشان می باشد.
Copyright @ 2016 Naghshoneshan.com

2

بازدید امروز: 26    .    بازدید کل: 189330